Skip to main content

Wat is een EPC?

Een energieprestatiecertificaat (EPC) is een document dat aantoont hoe energiezuinig een gebouw is, rekening houdend met de gebouwschil en de installaties. Afhankelijk van het type gebouw of het gebruik van het gebouw is de opmaak en inhoud van het EPC verschillend. 

Met het EPC wil de overheid burgers en organisaties sensibiliseren om hun gebouw energiezuinig te maken. Op het EPC staan daarom een energiescore en een energielabel die aantonen hoe energiezuinig het gebouw is ten opzichte van andere gebouwen (met uitzondering van het EPC van de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw).

Bovendien staan op elk EPC aanbevelingen om het gebouw energiezuiniger te maken. 

  • Een label voor de woning: Dit gaat van A+ (uitstekend) tot F (zeer slecht) Energielabel
  • Klaar voor de toekomst: Het EPC toont in hoeverre uw woning, appartement, studio, ... al voldoet aan de energiedoelstelling van 2050
  • Overzicht van concrete aanbevelingen voor uw onroerend goed: Het EPC geeft op een geautomatiseerde manier tips en aanbevelingen om het label van uw woning of appartement te verbeteren. Voor eengezinswoningen wordt bij het stappenplan automatisch een kostenraming meegegeven

Het EPC legt geen eisen op, maar heeft een louter informatieve functie: het informeert potentiële of toekomstige kopers of huurders over de energetische kwaliteit van het gebouw door aan het gebouw een energetische score (kengetal) toe te kennen. Deze wordt berekend op basis van de eigenschappen van het gebouw, zoals de gebruikte materialen en de isolatiewaarden van muren en dak, ramen en deuren, en op basis van de installaties voor verwarming en warm water. Bij de berekening worden enkel de gebouweigenschappen en geen verbruikersgedrag in rekening gebracht.

Het EPC zal verplicht worden toegevoegd aan de notariële verkoopakte of aan de huurovereenkomst. Het opstellen van zo'n EPC is ten laste van de verkoper/verhuurder en blijft 10 jaar geldig. Wanneer de wooneenheid opnieuw verkocht of verhuurd wordt, binnen deze geldigheidstermijn van 10 jaar, moet geen nieuw  EPC voor verkoop of verhuur opgemaakt worden.  Uiteraard moet wel steeds een kopie in geval van verhuur en het originele EPC in geval van verkoop worden meegegeven aan de nieuwe huurder of koper. 

Indien er intussen aanpassingen aan het onroerende goed zijn uitgevoerd, waardoor het gebouw ‘energiezuiniger' is geworden, bijvoorbeeld het vervangen van enkel glas door isolerend glas, kan de eigenaar er een voordeel bij hebben om een nieuw  EPC te laten opmaken. Het nieuwe EPC zal dan immers een betere score geven, wat de marktwaarde van de woning aanzienlijk zal doen stijgen. 

Naast een score die de energetische kwaliteit van het gebouw weergeeft, bevat het energieprestatiecertificaat ook een reeks energiebesparende aanbevelingen. Deze aanbevelingen geven nuttige informatie over hoe energie kan bespaard worden op een kosteneffectieve manier.

Enkel een erkende energiedeskundige kan een energieprestatiecertificaat bij verkoop of verhuur van een onroerend goed opmaken.       

epc voorbeelden

Meer info : www.energiesparen.be/epc