Skip to main content

Wat is een asbestattest?

Het asbestattest toont in hoeverre een woning of gebouw asbestveilig is en geeft advies over hoe je het aanwezig asbest veilig kan beheren of verwijderen. 

Dit attest bevat dus informatie over de locatie, soort en hoeveelheid van eventuele asbest in het gebouw, evenals aanbevelingen voor verwijdering of afdekking ervan. 

Het asbestattest voor verkoop hoort opgesteld te worden door een gekwalificeerde en geregistreerde asbestdeskundige inventarisatie.

Meer info vind je op de website van vlaanderen.be