Skip to main content

Waarom en voordelen

Met de introductie van het energieprestatiecertificaat (EPC) tracht de overheid de energiezuinigheid van woningen in Vlaanderen op onrechtstreekse wijze te verbeteren. Potentiële kopers of huurders worden door het EPC geïnformeerd omtrent de energiescore van een gebouw en dat geeft hen de mogelijkheid het berekend energieverbruik van gebouwen met elkaar te vergelijken. Dit kan voor huiseigenaars (vooral in geval van verhuur) een belangrijke stimulans zijn om energiezuinige investeringen te doen. Het hoeft hierbij niet altijd te gaan om grote ingrijpende investeringen. Zo kan in sommige gevallen een relatief geringe investering zoals bv dakisolatie, toch een hele belangrijke impact hebben op de energiezuinigheid van een woning. Bovendien kan er vaak genoten worden van diverse premies, subsidies en fiscale stimuli.

De energiescore van een woning wordt niet alleen in een cijfer (kilowattuur per vierkante meter) uitgedrukt, maar ook visueel voorgeteld op een kleurenbalk van groen naar rood. Een woning wordt op die manier in een zuinigheidscategorie onderverdeeld. Op basis van deze informatie kunnen geïnteresseerden voor zichzelf beoordelen het element van een matige of een slechte score, te laten meespelen in de koopprijs/huurprijs.

Andersom kan het potentiële kopers er net toe aanzetten om de woning toch aan te schaffen doordat minder gunstige punten perfect in kaart zijn gebracht en meer nog, wat er kan aan gedaan worden (aanbevelingen).  Deze energiebesparende aanbevelingen geven nuttige informatie over hoe energie kan bespaard worden op een kosteneffectieve manier.

Zo kan in het kader van een renovatie meteen ook de nodige energiebesparende investeringen worden genomen die vaak recht geven op diverse premies, subsidies en fiscale stimuli.

Het EPC kan dus een pak van voordelen bieden voor beide partijen. De huurder/koper weet op voorhand waar hij aan toe is op het vlak van energiezuinigheid, terwijl de verhuurder/verkoper zijn prijs kan rechtvaardigen wanneer deze over een goede beoordeling beschikt in het energieprestatiecertificaat.

Na verloop van tijd, als het EPC een begrip is geworden, zal dat ongetwijfeld een invloed hebben op de prijzen.

In die zin zal het energieprestatiecertificaat zonder twijfel bijdragen tot een correctere waardeberekening van de woning.

Meer info : www.energiesparen.be/epc