Skip to main content

Sancties

U dient over een energieprestatiecertificaat te beschikken van zodra u uw onroerend goed te koop of te huur aanbiedt.

Controle op aanwezigheid EPC

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) controleert steekproefsgewijs of onroerende goederen die te koop of te huur worden aangeboden (via immokantoren, websites, advertenties,…), over een geldig EPC beschikken. Notarissen hebben een meldingsplicht bij afwezigheid van EPC.
U kan als verkoper of als verhuurder een boete krijgen van het VEA, wanneer u geen EPC hebt. De boete bedraagt minimaal 500 euro en kan oplopen tot 5000 euro.

Controle correctheid EPC

Via steekproeven controleert het VEA de kwaliteit van EPC’s. Ingeval van fouten, misbruik of kennelijke onbekwaamheid kan het VEA boetes opleggen of de erkenning van de energiedeskundige intrekken

Controle advertentieverplichting

De EPC-score en het adres dienen vermeld te zijn. Ingeval de verkoper/verhuurder het adres niet wil publiceren, is de unieke code van het certificaatnummer een geldig alternatief. 

Bij het niet naleven van de advertentieverplichting kan het VEA aan de eigenaar, de immobiliënmakelaar,  de notaris, ...  die het onroerend goed te koop of te huur plaatst, een boete opleggen van 250 tot 5000 euro.