Skip to main content

Informatie

Verzamel alle informatie betreffende het onroerend goed. Op basis van de aangeleverde documenten kan het onderzoek beter voorbereid worden. Zo kunnen we nagegaan na welke gebouwen wel of niet moeten worden onderzocht en of er al informatie bekend is over aanwezig/niet-aanwezig asbesthoudend materiaal. 
grondplan per gebouw per verdieping

  • grond- of verdiepingsplan en/of satellietfoto met aanduiding van te onderzoeken gebouwen
  • situatiefoto’s per type lokaal
  • bestaande asbestonderzoeken
  • documenten in het kader van asbestverwijderingswerken in het verleden
  • documenten in het kader van bouw-, afbraak-, en/of renovatiewerken in het verleden:
    • enkele voorbeelden:  lastenboeken, facturen van werkzaamheden, facturen van bouwmaterialen en van verwarmingsinstallaties, vaststellingen uit werfverslagen, historische gedateerde foto's die genomen werden tijdens het bouwproces, as built plan, plannen van de woning, offertes of opleverattesten van renovatiewerken, informatie over gebruikte bouw- en isolatiematerialen, ……
  • documenten aangaande beschermd erfgoedstatuut
  • documenten aangaande industriële installaties

De bruikbare documenten worden opgenomen in het OVAM opdrachtformulier dat wordt ondertekend door de opdrachtgever en de asbestdeskundige.
Meer info: https://ovam.vlaanderen.be/voorbereiding-asbestinventarisatie